طبخ ماشین

header pic

چاپ

ضوابط و شرایط

گارانتی شرکت طبخ ماشین

شرایط استفاده از گارانتی:

1. در صورت نصب دستگاه توسط هر گروه به غیر از تیم تخصصی نصب، دستگاه از گارانتی خارج خواهد شد.

2. در صورت عدم وجود برگه گارانتی یا فاکتور فروش، دستگاه مربوطه از شرایط گارانتی برخودار نخواهد بود.

3. در صورت مخدوش شدن شماره سریال مندرج بروی دستگاه، وسیله مورد نظر از شرایط گارانتی برخودار نخواهد بود.

4. در شرایطی که دستگاه باز شده باشد یا توسط تعمیرکاران متفرقه مورد تعمیر قرار گرفته شده باشد، دستگاه مورد نظر از سیستم گارانتی خارج محسوب می شود.

5. به دلیل ضربه خوردن، صدمات ناشی از حوداث و بلایای طبیعی گارانتی شامل اینگونه دستگاه ها نخواهد شد.

6. در دستگاه های برقی چنانچه به علت خرابی، نوسانت برق تشخیص داده شود، سیستم کنترلر برقی و دیگر متعلقات برقی دستگاه شامل گارانتی نخواهد بود.