طبخ ماشین

header pic

Frequently Asked Questions - طبخ ماشین

FAQs - طبخ ماشین

new

Error شماره 1 به معنای قطع بودن گاز ورودی به دستگاه می باشد.

در دیگ های جدید به علت ورودی برق 12 ولتی نیازی به سیستم ارت نمی باشد .