طبخ ماشین

header pic

چاپ

معرفی شرکت

 

گروه صنعتی طبخ ماشین، مفتخر است که بیش از نیم قرن در زمینه تجهیزات و ماشین آلات آشپزخانه های صنعتی در حال فعالیت است و همواره در این راه تلاش داشته تا اطمینان، بهداشت، استاندارد، وفق پذیری با نیاز ها، و عملکرد انسانی را تضمین کند. بازتاب این مفهومات در تمام مراحل طراحی تا ساخت گنجانده شده و قابل مشاهده است. خانواده بزرگ طبخ ماشین به خود می بالد، چون آنچه درخور ملت عظیم الشان ایران است را با تمام وجود و تا بدانجا که در توان دارد ارائه دهد و از اینکه در صنعت آشپزخانه از تمامی همپایان خارجی خود در زمینه فناوری و نو آوری بی نیاز و حتی در زمینه طبخ غذای بی مثال ایرانی پیشتاز است. این مجموعه صنعتی به پشتوانه ی تکنولوژی روز و بهره مندی از علم و هنر ایرانی همواره کوشیده است تا نام خود را در سایه نام بلند پایه کشورش، ایران حفظ و حراست کند. همواره به یاری خداوندگار متعال در این راه استوار بوده ایم و به یاریش استوار خواهیم ماند.